Team 1 – Staff – Alumni

“Welcome to Alzheimer & Tauopathies”

illustration MiceWeb
Équipe Alzheimer et Tauopathies
You are here: Home > Alzheimer and Tauopathies > STAFF - ALUMNI

ALZHEIMER & TAUOPATHIES TEAM

STAFF - ALUMNI

ALVES-PIRES Claire, PhD
ANDO Kunie, PhD
BELARBI Karim, PhD
BOMBOIS Stéphanie, MD, PhD
BRETTEVILLE Alexis, PhD
BROUILLETTE Jonathan, PhD
BURNOUF Sylvie, PhD
BUSSIERE Thierry, PhD
CAILLET-BOUDIN Marie-Laure, PhD
CARPENTIER Céline, PhD
CELLAI Lucrezia, PhD
CHARTIER-HARLIN Marie-Christine, PhD
CHAUFERLIER Alban, PhD
DAVID Jean-Philippe, MD, PhD
DELACOURTE André, PhD
DELAY Charlotte, PhD
DELOBEL Patrice, PhD
DELPLANQUE Jérôme, PhD
DERISBOURG Maxime, PhD
DOURLEN Pierre, PhD

DUJARDIN Simon, PhD
DUPONT-WALLOIS Lætitia, PhD
FERNANDEZ-GOMEZ Francisco J, PhD
FERREIRA Stéphanie, PhD
FERRETTI Roberta, PhD
FLAMENT Stéphane, PhD
GELE Patrick, PhD
GHANEMGHANEM Dana, PhD
GOMPEL Marie, PhD
HUIN Vincent , MD, PhD
HUMEZ Sandrine, PhD
JUMEAU Fanny, PhD
LAMBERT Jean-Charles, PhD
LAURENT Cyril, PhD
LEBOUCHER Antoine, PhD
LECOLLE Katia, PhD
LEFRANC Didier, PhD
LE FRECHE Hélène, MD
LEGHAY Coline, PhD
LEROY Olivier, PhD

MAILLIOT Christel, PhD
MARCINIAK Élodie, PhD
MARINANGELI Claudia, PhD
MAURAGE Claude-Alain, MD, PhD
PAPEGAEY Anthony, PhD
PEREZ-TUR Jordi, PhD
PERMANNE Bruno, PhD
PODEVIN-DIMSTER Valérie, PhD
SAMBO Anne-Véronique, PhD
SAUTIERE Pierre-Éric, PhD
SCHINDOWSKI Katharina, PhD
SIGALA Julien, MD, PhD
SOULIE Cathia, PhD
SPOLCOVA Andrea, PhD
SULTAN Audrey, PhD
TARDIVEL-SAFI Meryem, PhD
TRAN Hélène, PhD
TROQUIER Lætitia, PhD
VERMERSCH Patrick, MD, PhD
VIOLET Marie, PhD